BELEIDSPLAN 2020-2021

Sinds enkele jaren heeft onze vereniging een terugtrekkende beweging van de (lokale) overheid ervaren. Hierdoor zijn we noodgedwongen aangewezen op eigen middelen en de vrijwillige inzet van leden en buurtbewoners. Voor een groot deel zijn we hierin succesvol, maar wij merken ook een teruglopende motivatie voor vrijwillige inzet.

Aan de andere kant merken we ook dat activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de sociale cohesie, het zogeheten ‘wij gevoel’, steeds meer deelnemers trekken. Een goed voorbeeld hiervan is ‘Goed Eten’. Een wekelijks terugkerende activiteit waarbij een klein aantal vrijwilligers een maaltijd bereid voor zo’n 40 deelnemers. We merken dat deze activiteit in de behoefte aan sociale contacten en de betaalbare maaltijd voorziet.

Door onze verwevenheid in de buurt hebben we kennisgenomen van de behoefte aan een grotere activiteit voor kinderen uit de gezinnen met een sociale achterstand en/of financiële problematiek. Veel van de kinderen zijn nog nooit Deventer uit geweest of op vakantie gegaan. Daarom organiseren we elk jaar een dag waarop een groot aantal kinderen (rond de 50) met ouder of grootouder naar een belevenis- of pretpark kan. Behalve dat dit voor de kinderen een belevenis is, zorgt het ook voor een versteviging van de sociale contacten in de wijk en bevordert het de cohesie.

Andere activiteiten gericht op volwassenen en ouderen:  bewegingstherapie, (rug)yoga, bingo, koersbal. Op maandagavond organiseren wij een inloop waarbij mensen kunnen biljarten en aan de stamtafel allerlei ervaringen met elkaar kunnen delen. Dezelfde avond wordt door lokale professionele darter; Michel van der Horst een dart-clinic gegeven voor de jeugd. Het organiseren van de landelijke dart-wedstrijden voor de jeugd is hieruit een voortvloeisel.

Onze speeltuin is toegerust met allerlei speeltoestellen die voldoen aan alle veiligheid eisen. De tuin is uitgebreid met een natuur- speelplek. Een onderscheidend onderdeel in onze tuin is onze ‘kinderboerderij’ met diverse verschillende dieren. Met ons terras kan de tuin een nog breder publiek bedienen.

WSV de IJssel is een vereniging die sterk en diep verankerd is op de Zandweerd, steeds meer mensen weten ons te vinden en dit maakt dat ons gebouw niet meer voldoet aan de verwachtingen van onze bezoekers en deelnemers aan activiteiten.

Vernieuwingen Wijkgebouw

Elke avond van de week is er een activiteit in ons gebouw. Vaak door de vereniging georganiseerd, maar we vervullen ook een rol in de verhuur van de zaal aan buurtbewoners die betaalbaar een verjaardag- doop- of trouwfeest willen geven. Helaas moeten wij soms een verzoek tot huur weigeren omdat alle ruimtes bezet zijn.

Een groot gedeelte van onze bezoekers en deelnemers zijn van hogere leeftijd. Het is daarom van belang dat het binnenklimaat geschikt blijft voor deze groep. Zeker nu de zomers steeds vaker erg warm zijn is een goede airconditioning van bijzonder groot belang. We streven ernaar om dit nog in 2020 gerealiseerd te krijgen in combinatie met duurzame energie. Konkreet: zonnepanelen op het dak. Dit zou ook op termijn de energielasten enorm drukken. Die zijn momenteel veel te hoog.

Daarnaast willen we graag elektronisch aangestuurde buitendeuren aan de ‘tuin kant’ realiseren.

Het scheiden van afval vinden we van groot belang. Helaas wordt dit door de huidige regelgeving sterk bemoeilijkt. We willen graag aparte containers voor GFT, plastic en restafval die zonder extra kosten op de zelfde dagen als de containers van de bewoners worden geleegd.

Het opvangen van hemelwater en dit gebruiken voor de irrigatie van de tuin of doorspoelen van toiletten past binnen ons beeld van energieneutraal.

Ons gebouw is nog steeds uitgerust met enkel glas in de vensters, dit zou hoog rendement glas moeten worden.

Onze huidige groeninrichting willen wij graag bij en vlinder aantrekkelijk maken, hierin rekening houdend met biodiversiteit en de meerwaarde voor onze bezoekers bij het respecteren van de natuur en het behoud hiervan. Een ecologisch verantwoorde inrichting van onze tuin kan aanleiding zijn voor de nabij gelegen scholen om te gebruiken bij lessen over natuur.